Aanpak

Om tot een optimaal resultaat te komen is het belangrijk dat men bewust is van de huidige situatie. Het doel waar we naar toe willen moet ook duidelijk zijn. Wat is ons vertrekpunt en waar ligt ons doel?

Voorafgaande aan elk traject vinden intakegesprekken met de deelnemers plaats.
Deze gesprekken verhogen het draagvlak bij de deelnemers en voorkomen dat de informatie van één persoon afkomt. Dit draagt bij in het behalen van het optimale resultaat.

Niet altijd lopen trajecten vanzelfsprekend en met medewerking van betreffende personen.
Enige creativiteit is dan wenselijk en dat wil ik als volgt omschrijven in de uitdrukking die ik vaak gebruik:
“Gaat het niet linksom, dan maar rechtsom en drie keer linksom is ook rechtsom.”

Elke reis begint met de eerste stap